Ako sa stať baptistom

Takže sa chcete stať baptistom? Existuje mnoho baptistických denominácií, medzi ktoré patrí južný baptista, americký baptista, primitívny baptista, baptista Slobodnej vôle, komunitný baptista a nezávislý baptista, bez baptistickej denominácie. Pretože každá baptistická cirkev je autonómna, stať sa baptistom sa môže v každej kongregácii mierne líšiť.

Skúmanie ďalších názvov

Skúmanie ďalších názvov
Pozrite sa na ďalšie denominácie, nielen na baptistu. Existuje mnoho ďalších krásnych denominácií. Medzi ne patrí rímskokatolícky, východný pravoslávny, luteránsky, anglikánsky (podobne biskupský), metodistický, presbyteriánsky, zjednotený kresťan, cirkvi Krista; Cirkev Božia a Božie zhromaždenie nazývané „plné evanjelium“ (a ďalšie letničné skupiny), „nedenominacionálne“ a mnoho ďalších.
Skúmanie ďalších názvov
Vyžiadajte si ich list viery nazývaný základné presvedčenia, základné princípy, „Vyhlásenie o základných pravdách“, „Čo veríme“ alebo podobné.
Skúmanie ďalších názvov
Ak ste sa rozhodli, že vyberiete baptistu, nezabudnite vykonať poslednú kontrolu. Porovnajte baptistickú teológiu s Bibliu a so skorou cirkvou, aby ste sa cítili 100% z toho, že ste sa stali baptistami.
Skúmanie ďalších názvov
Rozhodnite sa, ktorý baptistický názov chcete zvoliť. Je ich veľa, takže sa môže chvíľu rozhodnúť. Najväčším menom baptistov je Južný baptistický konvent, takže sa možno budete chcieť k nim pripojiť.

Nájdenie cirkvi

Nájdenie cirkvi
Vyhľadajte online baptistický kostol vo vašom okolí a rozhodnite sa, kedy ho navštívite.
Nájdenie cirkvi
Zúčastnite sa tohto konkrétneho kostola a rozhodnite sa, či chcete zostať. Ak sa rozhodnete, že sa vám nepáči, vyhľadajte ďalšie kostoly.

spýtavý

spýtavý
Porozprávajte sa s pastorom o tom, že sa stanete baptistami, a on vám dá pokyny.
spýtavý
Spýta sa vás, či ste prijali Ježiša do svojho srdca. Ak áno, ste všetci v tej časti. Ak tak neurobíte, môže vás požiadať, aby ste vyslovili jednoduchú modlitbu, ktorá prijíma Ježiša. Potom ste hotoví.
spýtavý
Potom, čo sa chcete krstiť, možno ste už podľa baptistov boli kresťanmi, ale ešte ste sa nestali „baptistami“. Keď ste pokrstení, stanete sa „baptistami“. Preto si s pastorom urobte rande, kedy bude krst a potom bude pokrstený.
Ako sa z nacistického pastiera stáva baptistický pastier?
Neexistuje jedna odpoveď, ako sa stať baptistickým pastierom, pretože niektoré cirkvi môžu vyžadovať teologický titul, iné vás môžu trénovať alebo mentorovať z prvej ruky, atď. Zbory sa líšia, takže možno budete chcieť hovoriť s rôznymi pastiermi. ich vstup. Potom sa modlite a hľadajte cestu, o ktorej máte pocit, že ste vedení.
Som katolík a verím v spasenie skrze vieru v Ježiša Krista. Iní kresťania však tvrdia, že katolíci sú pohani. Čo mám robiť?
Pravdepodobne by ste mali vysvetliť týmto kresťanom presne to, v čo veríte, pretože niektorí ľudia, ktorí hovoria, že sú katolíkmi, môžu byť v skutočnosti pohanmi (inými slovami, ukazujú sa do kostola počas sviatkov a na zvláštne udalosti, ale nežijú svoj život ako praví nasledovníci Krista). Vysvetlenie toho, čomu presne veríte, im pomôže pochopiť, že veríte v Ježiša.
Niektoré baptistické cirkvi vás prijmú ako baptistu, akonáhle prijmete Ježiša ako svojho Spasiteľa, alebo hovoríte, že ste ho už prijali. Od vás nebudú vyžadovať, aby ste boli pokrstení.
Môžete sa opýtať na vstup do tohto kostola. Potom môžete hlasovať o stavebnom fonde, na obchodných rokovaniach, o voľbe členov správnej rady atď. Niektoré cirkvi majú ústavu alebo súbor „zákonov“, ktoré hovoria o tom, ako také veci fungujú. To sa líši v závislosti od cirkvi.
Akonáhle sa krstíte, môžete byť považovaný za baptistu, ale vaša dochádzka do kostola sa nezapočítava a nezaznamenáva, pokiaľ nenavštívite nedeľnú školu a nezískate tam prezenčnú listinu.
Každá cirkev zdieľa väčšinu tej istej teológie, ale každá baptistická cirkev sa môže líšiť v záležitostiach týkajúcich sa kalvinizmu a arminianizmu alebo skutočnej prítomnosti v Eucharistii.
Krst je úplným ponorením, takže zadržte dych! To sa nemá brať na ľahkú váhu ani ako vtip.
punctul.com © 2020